Plan Somatikk, en plan for oppbyggingen av sjukehustilbudet i Helse Fonna de kommende årene, skal behandles i helseforetaket sitt styre på onsdag. Anne Marit Buer fra Odda Venstre og Sverre Kleivkås fra Ullensvang Vestre mener at høringsuttalelser angående Odda sjukehus ikke har blitt nok tatt hensyn til.

Nye bestemmelser

I 2012 skal Helse Vest, som Helse Fonna ligger under, komme med nye bestemmelser om hva som skal til for å opprettholde ulike tilbud på sjukehusene.

Buer og Kleivkås tror at bestemmelsene vil sette høyere krav til hvor mange spesialister som må være tilstede for at en skal ha en kirurgisk beredskap. Med det antall kirurger som er på Odda sjukehus i dag, vil ikke sjukehuset her bli godkjent, frykter de.

- Da blir det ingen kirurgi fra 2012. Sånn leser vi planen, sier Buer.

For å jobbe aktivt i forkant av 2012 ønsker Venstre-politikerne at Helse Fonna i Plan Somatikk legger opp til at en spesiell type kirurgi, helst ortopedi eller bukkirurgi, utføres ved Odda sjukehus. Slik vil en få faste kirurger på sjukehuset og pasienter fra hele Helse Fonna og Helse Bergen sitt område.

- For eksempel spesialiserte Voss seg på slankeoperasjoner, forteller Kleivkås.

- Vi kan ikke sitte på baken og vente på retningslinjer, mener Buer.

Uklare konsekvenser

Hvis en ikke sørger for å få flere kirurger til Odda frykter Venstre at sjukehuset vil miste sin kirurgiske akuttfunksjon i 2012. Da tror de at den medisinske beredskapen også forsvinner, fordi det ikke vil være mulig å ha en anestestilege sittende i beredskap i Odda uten noe å ta seg til når det ikke er operasjoner. Fødestua vil heller ikke kunne ta keisersnitt.

Buer og Kleivkås frykter også at mangel på kirurgisk aktivitet på sjukehuset vil føre til at Odda ikke lenger kan ta imot turnusleger. Hvis alt dette skulle skje vil Odda bli redusert til å ha et medisinsk senter, ikke noe sjukehus, mener de.

- Det er det vi frykter, sier Kleivkås.

Margareth Langebro, Kommunikasjonssjef i Helse Fonna, har kun følgende skriftlige kommentar: ”Odda sjukehus skal bestå som i dag frem til 2012. Tilbudet skal vurderes opp mot den varsla plan for kirurgi i Helse Vest. I Plan Somatikk er det foreslått en betydelig styrking av det indremedsiinske tilbudet i Odda. Eldre og kronikere skal få et godt tilbud nær der de bor. Leger fra Haugesund og Stord skal drive ambulant virksomhet i Odda. Helse Fonna vil fortsatt arbeide for at turnusleger skal ha praksis i Odda.