Bilete av Håkon Steine går under hammaren

I samband med musikalen Albert & Leonie vert det auksjon på Lindeplassen.