Seks elevar til Romania: – Eg ser fram til å få nye vener

Seks elevar frå 10. klasse ved Odda ungdomsskule reiste laurdag til Romania. Der skal dei treffe elevar frå andre skular i Europa.