Odda/Ullensvang turlag går imot ein Skylift til Rossnos og utbygging av områda rundt

Av