Odda som typisk turiststad med søndagsope: – Bør vera grunnlag

Rådmannen tilrår at delar av Odda sentrum - frå indre hamn og Almerket, avgrensa til nedre Ragde, Kalvanes, Bygda og Hjøllo, kan definerast som typisk turiststad.