Nesten ingen føder i Odda lenger. Det håpar fotografen det kan bli ei endring på

– Jo fleire sjukehus som blir lagt ned, jo dårlegare blir tilbodet. Nokon må seia ifrå, er bodskapen til fødselsfotografen Eva Rose.

Artikkeltags