Odda sjukehus har to eigna isolat: — Har planar for å auke kapasiteten ved behov

Helse Fonna har ein pandemiplan som og gjeld Odda sjukehus. Dei er førebudde på at sjukehuset må ta i mot pasientar som er smitta av koronavirus.