Meiner dei har løysinga: Kan få både promenade og parkering for under ein million

Dei næringsdrivande mellom Sørfjordsenteret og torget, meiner eit lita utfylling i hamnebassenget er den beste løysinga for hamnepromenaden. Dei meiner det kan gjennomførast for under ein million, og vil hindre tap av parkeringsplassar.