Håpa på gangbru her i 2019 - Det skjer ikkje

Fordi aktøren som var valt til å utføre grunnundersøkingar i Opo trekte seg, har arbeidet med å planlegge ei ny gangbru i elveosen tatt lengre tid enn planlagt.