Håper på byggestart for strandpromenaden i oktober

Oppstart på arbeidet med den nye strandpromenaden i Odda sentrum vil ta til etter at det ligg føre eit byggeløyve, truleg i oktober.