Skal tette tak og pusse opp fasaden på folkabadet

Taket og fasaden på Odda Folkebad skal det til våren utførast naudsynt vedlikehaldsarbeid på, fortalde rådmannen til kommunestyret onsdag.