Annonse for nye leilegheiter på Smelteverkstomta fekk kjemperespons

A. Utvik AS har signert opsjonsavtale med SNU om å overta området mellom Cyanamidsiloen og Gågata, der det er planlagt nye leilegheiter.