Odda Parkering AS: – Å lese stygge kommentarer om enkeltpersoner på Facebook er ikke kjekt

Odda Parkering AS har tro på at parkeringssituasjonen i sentrum blir bedre på en rekke områder etter innføring av avgift.