Politikarane skal ta stilling til trafostasjon i Skjeggedal, detaljregulering i Langedalen og hovudplan for overvann

I kommunestyremøtet onsdag skal politikarane mellom anna ta stilling til Statnett sin endra konsesjonssøknad for ein ny transformatorstasjon i Åsen i Skjeggedal. Følg oppdateringane frå møtet her.