Kommunestyret skal vedta det aller siste budsjettet for Odda kommune: Blir det mer penger til oppvekstsektoren i 2019, slik Utdanningsforbundet etterlyser?

Odda kommunestyre skal onsdag vedta budsjettet for 2019 og økonomiplan 2019 - 2022. HF er på plass og oppdaterer direkte.