Fem Odda-politikarar får KS sitt heidersmerke

Formannskapet i Odda innstiller på bakgrunn av minst 24 års teneste som kommunestyrerepresentantar (6 valbolkar), fem folkevalde til KS sitt heidersmerke.