Rådmannen: – Ein kan vurdera om spesielt utsette murar bør prioriterast

Rådmannen i Odda seier at å sikra farlege murar utan rekkverk, er ei stor og omfattande oppgåve.