Røde Kors ønsker garasje i Skjeggedal: Vil gi betydelig kortere utrykningstid

Tyssedal Røde Kors Hjelpekorps har søkt Odda kommune om tillatelse til å sette opp garasjebygg i Skjeggedal.