Harald Jordal (67) vert pensjonist etter 43 år i kommunen: – Oddakulturen skil seg frå resten av Hardanger

Harald Jordal (67) har jobba i Odda kommune sidan 1977, dei siste 22 åra i stillinga som kommunesekretær. No står pensjonisttilværet for døra.