Hærverk på kupler langs elvepromenaden

Flere av kuplene på lysmastene langs elvepromenaden ved Opo er utsatt for hærverk.