Slik var det aller siste kommunestyremøtet i Odda

Odda Parkering AS sitt forslag til avgiftsbelagte områder og gater i kommunen er på sakskartet i det aller siste kommunestyremøte i Odda kommune.