Odda kommunestyre onsdag: Føreslår å forskottera 10 millionar

Odda kommunestyre skal onsdag ta stilling til rammeløyving for opparbeiding av utearealet rundt det nye kollektivknutepunktet på Smelteverks-tomta.