Heftig parkeringsdebatt: – Derfor er det viktig at plassen ved barneskolen blir avgiftsbelagt

Odda kommunestyre vedtok forslaget om parkeringsavgiftsområder i sentrum, samt å innføre avgift på de kommunale fjellparkeringene i Odda kommune.