Vil jobbe for flomtunnel: – Vi mangler ikke dokumentasjon på at vassdraget er farlig

Odda kommunestyre gjorde onsdag vedtak om å sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe for en varig flomsikring av Opovassdraget.