– Vi ser at velforeiningar har spela ei sentral rolle på stader med fungerande leikeplassar

Driftskomiteen i Odda kommune gjekk sist veke inn for å senda rådmannen sitt forslag til hovudplan park ut på offentleg høyring.