Cato fikk brev fra Odda legekontor med sensitiv info om tre andre pasienter

Cato Juell Pedersen fikk svarbrev fra fastlegen sin, men i konvolutten lå det også brev til tre andre pasienter. – Slikt skal ikke skje, uttaler virksomhetsleder Marit Dagestad.