Odda kino skal tilby popcorn og film på lyse sommerkvelder

Odda kino har vært stengt i fellesferien de siste årene, men i år skal det vises film også i løpet av juli måned.