– Uteområdet er i en elendig forfatning

Marit Backer-Owe (KrF) gjorde de andre kommunestyrerepresentantene i Odda oppmerksomme på Odda barneskole sitt nedslitte uteområde.