En reinsdyrsimle som ble felt under jakt, har testet positivt for sykdommen. Det er det andre tilfellet som er påvist på Hardangervidda.

– Dette prøveresultatet bekrefter dessverre at villreinbestanden på Hardangervidda er smittet av skrantesyke. Det er for tidlig å si noe om hvor mange dyr som er smittet totalt. Nå skal det gjøres nye beregninger og Mattilsynet avventer disse, sier Inge Erlend Næsset, avdelingsdirektør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

I en pressemelding blir det opplyst at Mattilsynet og Miljødirektoratet nå vurderer om det nye funnet endrer de anbefalingene de allerede jobber med. Etter planen skal Mattilsynet og Miljødirektoratet levere sin anbefaling om veien videre i håndteringen av skrantesjuke på Hardangervidda til departementene den 1. november.

- Vi vil også ha tett dialog med lokale parter i prosessen videre, sier Næsset.