Nytt bibliotek opna i dag

Biblioteket i Jondal opna tysdag i nytt lokale i fleirbrukshallen ved Jondal skule.