Nymalt Odda folkebad: – Dette er heller regelen enn unntaket

Det ærverdige folkebadet ved Bygdarbøen har fått en grundig utvendig rehabilitering.