Prisene har satt sinnene i kok – nå kan de bli endret

«Nesten ikke til å tro, en ulevelig stor kostnad, meningsløs». Autopassinnføringen har vakt reaksjoner. Nå vil fylket vurdere alternativer.