– Gledelig at antall gravide som røyker er mer enn halvert

Antallet gravide røykere i Norge er halvert de siste fem årene. På Haugalandet er det flest gravide kvinner fra Sveio som oppgir at de røyker ved første svangerskapskontroll.