Nå vil det ta kortere tid å kjøre til og fra Østlandet

Torsdag åpnet Mælefjelltunnelen. Det betyr at du vil spare mellom 15–18 minutter til og fra Østlandet med bil.