– Det er ikke daglig kost å få et sånt brev fra ledere

Styret i Helse Fonna betegnet brevet de har fått til sendt fra seksjonslederne ved Medisinsk klinikk som et alvorlig signal.