Skrev at hun hadde jobbet i utlandet de siste 14 årene

Legen var ansatt i en kommune i Agder som både kommuneoverlege og fastlege. Helse Fonna publiserte en sak om at hun hadde jobbet ved et sykehus i utlandet de siste 14 årene.