Politikarane hadde votert og tatt pause - så oppdaga dei ein stor feil

Kommunestyret stemte for å tilrå at grensa for villrein blir på 900 m.o.h i heile Odda kommune.