– Fleire jegerar kan øydeleggja meir enn det gagnar

Dei lokale fjellstyra er samde i at ein må sikra CWD-prøvar frå all rein som vert felt i jakta. I Ullensvang er jaktkorta selde ut, medan Eidfjord har sett tak på jegerar i statsallmenningen.