Håpar folk sluttar seg til opprop for villrein

Hildegunn Espe gjer det ho kan for å få stoppa forslaget om ein jaktkvote på 7.000 reinsbukkar for å sikra CWD-prøvar.