- Eit ran mot grunneigarane

Lokalpolitikar Lars Seim meiner det er eit ran mot grunneigarane at Valldalen er definert som Nasjonalt villreinområde.