Måtte kasta halvparten av laksen: – Det er galskap

Genbank Hardangerfjord måtte i fjor kasta nesten halvparten av all innsamla laks, grunna innblanding med oppdrettsfisk.