Sjå heile debatten om ny skulestruktur i opptak. Under den endelege røystinga fekk Hauso 11 røyster. Aga fekk 10 røyster. Sjølve røystinga er heilt til slutt i opptaket.