Flere ubesvarte spørsmål

Veterinærforeningen er fornøyd med at regjeringen viderefører ordningen med øremerkede veterinærvaktmidler, men det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål.