Endrar ikkje grensa

Eidfjord kommune vert flytta til Voss aust veterinærvaktdistrikt frå årsskiftet, men får ikkje med seg vakttilskot. Landbruksdirektoratet (LD) har og vedteke at grensa vert som no. Jondal vert høyrande til Kvam vaktdistrikt.