Meiner skule på Hauso er viktig for levande bygder

– Det er vanskeleg å styre kor folk skal bu, men det er lett å styre kor folk ikkje skal bu.