Susanne (17) er kritisk til Vestlands-kutt i opplæring

Vestland fylkeskommune startar med 490 millionar i minus, og det må sparast. Susanne Sørli i Hordaland Ungdommens Fylkesutval er ikkje samd i fylkesrådmannen sitt framlegg om å kutte innan opplæring og kollektivtrafikk.