No er baileybrua fjerna

Tysdag føremiddag vart dei siste restane av baileybrua, som sidan flaumen i haust har frakta bilistar over den øydelagde riksvegbrua i sentrum, fjerna.