Meteorologen: – Det vert ei kortvarig gleda

Torsdag får ein kanskje ein gløtt av sol, før det truleg vert meir regn i helga.