Over store deler av Sør-Norge har folk de siste ukene opplevd noe som minner umiskjennelig om en god og varm sommer.

Men kalenderen viser mai, ikke juli. På Meteorologisk institutt jobbes det med å få oversikt over nye temperaturrekorder – og det blir høyst sannsynlig svært mange.

I Oslo ble det satt ny rekord 15. mai da gradestokken viste 27 grader.

– Det er lett å glede seg over skikkelig varmt vær i Norge. Men dette er ikke bare positivt, sier Hygen, som er klimaforsker og avdelingssjef ved Meteorologisk institutt.

– Et mønster

Hygen understreker at han er svært forsiktig med å knytte enkelthendelser til klimaendringene. I utgangspunktet skyldes vårvarmen et høytrykk som har blitt liggende lenge.

– Samtidig føyer dette seg inn i et mønster. I senere år er det satt hyppigere varmerekorder, det er helt tydelig at det blir varmere.

Gjennomsnittstemperaturen på kloden har steget 1,1 grad siden slutten av 1800-tallet, hovedsakelig på grunn av menneskeskapte klimautslipp, ifølge FNs klimapanel. I Norge har temperaturøkningen vært omtrent 1 grad.

Hygen sier denne bakenforliggende oppvarmingen kommer i tillegg til effekten av høytrykket som ligger over Sør-Norge.

– For noen tiår siden ville det trolig ikke blitt fullt så varmt i samme situasjon.

Kulderekorder i april

I tillegg til den generelle oppvarmingen mener noen forskere at været i vår del av verden påvirkes av klimaendringene på en mer indirekte måte.

Ifølge denne teorien bidrar oppvarmingen i Arktis til å svekke jetstrømmen – et vindsystem høyt oppe i atmosfæren. Dette kan få både varme- og kuldeperioder til å vare lenger enn de ellers ville gjort.

– Det er en høyst reell mulighet for at jetstrømmen påvirkes av klimaendringene. Vi ser litt mer variabilitet begge veier, sier Hygen.

Bare for et par måneder siden ble det satt nye kulderekorder flere steder i Sør-Norge. Men Hygen understreker at varmen nå er mer ekstrem enn kulda i begynnelsen av april.

Kulderekordene ble satt på værstasjoner som ikke har vært veldig lenge i drift, og som derfor ikke har vært utsatt for skikkelig kalde perioder tidligere.

Nå ligger det an til mai-rekorder på stasjoner som har vært drevet i mange tiår. En av disse er værstasjonen ved Færder fyr, hvor det er målt temperaturer siden 1895.

– Stor global utfordring

Hygen beskriver den uvanlige vårvarmen som et symptom på klimaendringene. De utgjør en stor global utfordring, understreker forskeren.

Også Pakistan har hatt uvanlig varmt vær den siste tiden. I april ble det satt nye varmerekorder, og for halvannen uke siden kom det meldinger om at over 60 mennesker hadde dødd av hete i storbyen Karachi – noe som imidlertid ble benektet av de lokale myndighetene.

Ifølge Hygen er både Pakistan og India svært utsatt for klimaendringer og stigende temperaturer.

– Noen steder i disse landene nærmer de seg en grense som kan gjøre det umulig å bo der over tid.

– Det bor godt over 1 milliard mennesker der, og i noen områder må vi forvente at folk kommer til å flytte på seg, sier forskeren.

Fakta om globale klimaendringer

* Gjennomsnittstemperaturen på jorda lå i 2016 1,1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Temperaturøkningen i Arktis har vært omtrent det dobbelte.

* Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

* Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

* Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser.

* Økende temperatur på jorda fører til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømmet, og verdens matproduksjon kan bli truet.

* Endringene i klimaet ventes å bli kraftigere i løpet av de neste tiårene.

(Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB)