Stiller spørsmål om drikkevannet i Odda i lys av situasjonen på Askøy

Erlend Nævdal Bolstad (H) mener drikkevannssituasjonen på Askøy aktualiserer behovet for oppdatert kunnskap om drikkevannet i Odda kommune.